Mi a szelídség

Jézus többszöri felszólítással él (Mt.10,16; 11,29), hogy legyünk szelídek, és ehhez róla vegyük a példát. De ahogyan az ember elkezd gondolkodni Jézus életén, ahogyan az életét az evangéliumokból olvassa, akkor valahogy olyan példákkal találkozunk, amelyek nem fedik teljesen a szótári definícióját a szelíd szónak. A szelíd szónak is van ma már egy világi sztereotípiája, hogy milyennek is kell egy kereszténynek lennie. Valahogyan olyannak, akivel bármit meg lehet tenni, és ő csak áldást osztogat, és nézi tétlenül, hogy mit csinálnak vele. Ez azonban nem a bibliai szelídség. Az ige megváltoztatásán túl, olyan, mintha a Sátán a keresztényeket le akarná nyomni, hogy az isteni egészséges önvédelmet is kiírtsa belőlük. Megint csak azt tudom mondani, hogy olyan idők jönnek, amelyek még nem voltak. Annyira gonosz és nyomorúságos lesz, amilyen eddig még a föld történetében nem volt. Ehhez „készíti” elő az utat a beszéd jelentésének megváltoztatása is, hogy ne legyen semmilyen fegyverünk arra az időre.

De nézzük mire is juthatunk a szelíd szó nyomain. Kezdjük azzal, hogy megnézzük, hogy mit jelent a szótár szerint a szelíd.

Értelmező szótár:

1) Emberre, s más állatokra vonatkozva am. simulékony, nyájas, engedékeny, hajlékony természetű; nem vad, mások elől nem futó; nem szilaj, nem kirugó.

2) Mások irányában nem szigorú, nem kemény, nem nyers. Szelid atya, nevelő. Szelid bánásmód.

Magyar Nyelv szótára (1862)

(2), mn. tt. szelíd-et. 1) Emberre, s más állatokra vonatkozva am. simulékony, nyájas, engedékeny, hajlékony természetű; nem vad, mások elől nem futó; nem szilaj, nem kirugó. Kedves szelid fiú, leány. Szelid őzike. Szelid, mint a galamb., 2) Mások irányában nem szigorú, nem kemény, nem nyers. Szelid atya, nevelő. Szelid bánásmód.

Ahogyan látjuk, a szó jelentése az utóbbi közel száz évben nem változott. A jelentéséből ítélve, a szelíd ellentéte az erőszakos. Azért , hogy jobban behatárolhassuk a szelídséget, nézzük meg az ellentétének is a jelentését:

Értelmező szótár:

erőszak

1, Kényszert alkalmazó erőkifejtés egy személy akaratával ellentétes célok elérésére, főleg az érintett személy ellenállásának megtörésére.

2, A hatalom kíméletlen alkalmazása, általában törvényellenesen, a hatalommal való visszeélés.

3, átvitt értelemben: a saját céllal, felfogással ellentétes behatás átélése, amely ellenállásra késztet más személyt vagy csoportot

Az 1908-as Károli Bibliában sok helyen, ahol a szelídség szó szerepel, ott az eredeti nyelv valami mást fejez ki. Nézzük meg ezeket a helyeket, hogy lássuk, hogy mi mindent is találunk. A megértéshez segítségül hívjuk a Strong szótárt is, hogy egyértelmű legyen az eredmény.

1Móz.25,27 És felnövekedtek a gyermekek, és Ézsau vadászathoz értő mezei ember volt; Jákob pedig szelíd ember, sátorban lakó.

– Original: תּם Transliteration: Tam Phonetic: tawm Definition: 1. perfect, complete a. complete, perfect i. one who lacks nothing in physical strength, beauty, etc; b. sound, wholesome i. an ordinary, quiet sort of person; c. complete, morally innocent, having integrity i. one who is morally and ethically pure; – Origin: from H8552

– Strong’s: From H8552; complete; usually (morally) pious; specifically gentle dear: – coupled together perfect plain undefiled upright.

Total KJV Occurrences: 13

 perfect, 9 plain, 1 undefiled, 2 upright, 1

Az itt szereplő szelíd szó nem igazán szelídet jelent, hanem inkább teljeset, olyat, akinek mindene megvan, egyszerű, erkölcsileg ártatlan. Az ember, aki verekszik Istennel és győz, az nem igazán szelíd. Jákob nem hagyta magát még Istennel szemben sem. Csak akkor változott meg, amikor Isten megérintette a csípőcsontját. Talán akkortól lehetne mondani, hogy szelíd lett. De itt még nem tart a története. Viszont, ha azt mondom, hogy már itt szelíd volt, akkor szelídségének tulajdonságai nem fedik a szótári meghatározását a szelíd szónak. (Ezt egyébként az összes igehelyen végig fogjuk látni, hogy a Bibliai szelídség nem fedi a szótári szelídséget.)

1Kir.19,12 És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott.

– Original: דּק Transliteration: Daq Phonetic: dak Definition: 1. thin, small, fine, gaunt

a. thin b. small, fine

– Strong’s: From H1854; crushed that is (by implication) small or thin: – dwarf lean [-fleshed] very little thing small thin.

Total KJV Occurrences: 14

 dwarf, 1 leanfleshed, 2 small, 5 thin, 5 thing, 1

Itt egy másik szó van szelídként fordítva, amely megint nem azt jelenti. Ez ugyan közelebb áll hozzá, mint az előbbi, de mégsem az. A szelíd hang itt inkább egy halk, finom hangot jelent. Bár ez még nem zavaró eltérés.

Péld.14,30  A szelíd szív a hústestnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása.

– Original: מרפּא Transliteration: Marpe’ Phonetic: mar-pay’ Definition:

1. health, healing, cure a. healing, cure b. health, profit, sound (of mind) c. healing

– Strong’s: From H7495; properly curative that is literally (concretely) a medicine or (abstractly) a cure; figuratively (concretely) deliverance or (abstractly) placidity: – ([in-]) cure (-able) healing (-lth) remedy sound wholesome yielding.

Total KJV Occurrences: 16

 cure, 1 healing, 3 health, 5 incurable, 1 remedy, 3 sound, 1 wholesome, 1 yielding, 1

Nagy bajban lenne az, akinek a szelíd szívével kellene a testét életben tartania. Amikor az ige maga mondja, hogy Isten országába is csak erőszakkal lehet bejutni (Mt.11,12; Lk.16,16). Itt például az egészséges, ép, gyógyult szív lenne az, amely életet ad a hústestnek. Ez már rendben is volna. De a szelíd szív inkább a vesztét okozza tulajdonosának.

Péld.16,19  Jobb alázatos szellemmel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.

– Original: עניו ענו Transliteration: `anav Phonetic: aw-nawv’ Definition:

1. poor, humble, afflicted, meek a. poor, needy b. poor and weak c. poor, weak and afflicted d. humble, lowly, meek

– Strong’s: the second form is by intermixture with H6041; from H6031; depressed (figuratively) in mind (gentle) or circumstances (needy especially saintly): – humble lowly meek poor`. Compare H6041.

Total KJV Occurrences: 21

 humble, 5 lowly, 2 meek, 13 poor, 1

Itt végre találtunk egy helyet, amely valóban a szelídséget jelenti.

Péld.25,15  Tűrés által engeszteltetik meg a fejedelem, és a szelíd beszéd megtöri a csontot.

– Original: רך Transliteration: Rak Phonetic: rak Definition: 1. tender, soft, delicate, weak a. tender, delicate (of flesh) b. weak of heart, timid c. soft (of words) 1. gentle words (subst)

– Strong’s: From H7401; tender (literally or figuratively); by implication weak: – faint [-hearted] soft tender ([-hearted] one) weak.

Total KJV Occurrences: 16

 fainthearted, 1 one, 1 soft, 3 tender, 9 tenderhearted, 1 weak, 1

Ezen a helyen is közel áll a szelídhez a héber szó, de a Strong fordítása szerint ez inkább lágy, kedves, mint szelíd. Van a szelídnek egy ismérve, amit sokszor kevernek a hasonló hangulatú szavakkal. Ahogyan az 1Kir.19,12-nél láttuk, az is csak hasonló a szelídhez, de a kedves, és a lágy, az nem azt jelenti, hogy attól még engedem, hogy velem mindent megtehessenek. Gondoljunk bele egy átlagos ügyfélszolgálati helyzetbe. Attól, hogy tisztelettel szólok, még nem engedem, hogy az ügyintéző vezessen meg engem, és rám mondja, hogy mi fog történni velem, a beleszólásom nélkül. Ugye, hogy érezzük a különbséget?

Mt.10,16 Íme, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.

– Original: ἀκέραιος  Transliteration: Akeraios Phonetic: ak-er’-ah-yos

– Definition: 1. unmixed, pure as in wines or metals 2. of the mind, without a mixture of evil, free from guile, innocent, simple

– Strong’s: From G1 (as a negative particle) and a presumed derivative of G2767; unmixed that is (figuratively) innocent: – harmless simple.

Total KJV Occurrences: 2

 harmless, 1 simple, 1

Elérkeztünk Jézus szavaihoz. Az eredeti szövegben megint nem a szelíd szó áll, hanem a tiszta, különálló. Arra hív bennünket, hogy ne legyünk keveredettek a világgal, ne keveredjen velünk a gonoszság és legyen a szívünk tiszta. Így már teljesen mást jelent ez az ige. Nem arra szólít fel, hogy engedjünk az embereknek, hogy bármit megtegyenek velünk – a világi sztereotípiák mintájára magunkkal bármit megtenni. A galamb sem engedi ezt meg, hanem elmegy onnan, ahol bántják.

Róm 12,8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmassággal; a könyörülő vidámsággal művelje.

– Original: ἁπλότης Transliteration: Haplotes Phonetic: hap-lot’-ace Definition:

1. singleness, simplicity, sincerity, mental honesty a. the virtue of one who is free from pretence and hypocrisy 2. not self seeking, openness of heart manifesting itself by generousity

– Strong’s: From G573; singleness that is (subjectively) sincerity (without dissimulation or self seeking) or (objectively) generosity (copious bestowal): – bountifulness liberal (-ity) simplicity singleness.

Total KJV Occurrences: 8

 bountifulness, 1 liberal, 1 liberality, 1 simplicity, 3 singleness, 2

Ez a vers sem a szelídség szót tartalmazza, hanem az egyszerűséget. Egyszerűen adakozzunk. Ne kerítsünk nagy feneket neki, ne körülményeskedjünk, egyszerűen csak adakozzunk.

Gal.5,22 De a Szellemnek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

– Original: χρηστότης Transliteration: Chrestotes Phonetic: khray-stot’-ace  Definition: 1. moral goodness, integrity 2. benignity, kindness

– Strong’s: From G5543; usefulness that is moral excellence (in character or demeanor): – gentleness good (-ness) kindness.

Total KJV Occurrences: 10

 gentleness, 1 good, 1 goodness, 4 kindness, 4

A szelídség mögött itt is más szó áll. Jóság, kedvesség, erkölcsi tisztaság. Csak érdekességképpen, az Aranyos Bibliában (1685) itt még alázatosság van a szelídség helyett, és a hűség helyett hit.

Fil.4,5 A ti szelídlelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel!

– Original: ἐπιεικής Transliteration: Epieikes Phonetic: ep-ee-i-kace’ Definition: 1. seemingly, suitable 2. equitable, fair, mild, gentle

– Strong’s: From G1909 and G1503; appropriate that is (by implication) mild: – gentle moderation patient.

Total KJV Occurrences: 5

 gentle, 3 moderation, 1 patient, 1

Itt megint nem a nyilvános szelídségre szólít fel az ige. Hanem szerénységre, türelmességre.

Jak.1,21 Elvetve azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelkeiteket.

– Original: πραΰ́της Transliteration: Prautes Phonetic: prah-oo’-tace Definition:

1. mildness of disposition, gentleness of spirit, meekness

– Strong’s: From G4239; mildness that is (by implication) humility: – meekness.

Total KJV Occurrences: 3

 meekness, 3

Ahogyan Isten felé fordulunk, úgy legyen bennünk a szelídség. Szelíden fogadjuk a beoltott igét. Ne álljunk ellen neki.

Mt.11,29 Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.

– Original: πρᾴος Transliteration: Praos Phonetic: prah’-os Definition: 1. gentle, mild, meek

– Strong’s: A form of G4239 used in certain parts;
gentle that is humble: – meek

Ez az igazi szelídség! Jézus az Atya felé volt szelíd, és engedte neki, hogy azt tegyen vele, amit kell. Ez a fajta szelídség az, amire nekünk is szükségünk van. Engedjük Istent munkálni az életünkben ellenállás és vitatkozás nélkül. Ez a szelídség fedi a szótári jelentését is a szónak. Legyünk lágyak, engedékenyek, engedjük Istennek, hogy munkáljon rajtunk, ne keményítsük meg a szívünket felé. Legyünk hajlékonyak, tudjunk változni abba az irányba, amerre Ő akar vinni minket. Legyünk taníthatóak. Minden más viselkedés a Bibliában úgy van leírva, mint aki megkeményíti a szívét. Ezt jelenti nem szelídnek lenni az Úr felé! Nem engedek Neki, nem engedem át a „dolgaimat”, vagy magamat. Ezért kárhoztatja Isten a zsidó népet is oly sokat, mert szólt nekik, hívta őket, megmondta, hogy mit és hogyan cselekedjenek, hogy jól legyen dolguk, de ők mésem hallgattak rá. Nem voltak szelídek.

Mt 5,5 Boldogok a szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.

– Original: πραΰ́ς Transliteration: Praus Phonetic: prah-ooce’ Definition: 1. mildness of disposition, gentleness of spirit, meekness. Meekness toward God is that disposition of spirit in which we accept his dealings with us as good, and therefore without disputing or resisting. In the OT, the meek are those wholly relying on God rather than their own strength to defend them against injustice. Thus, meekness toward evil people means knowing God is permitting the injuries they inflict, that he is using them to purify his elect, and that he will deliver his elect in his time. (Ézs 41:17, Lk 18:1-14)

– Strong’s: Apparently a primary word;
mild that is (by implication) humble: – meek. See also G4235.

Total KJV Occurrences: 2

 meek, 2

Az előző szelídségből kiindulva, már érthető, hogy mely szelídek fogják örökölni a földet. Azok, akik engedik Istennek, hogy formálja őket. A Biblia többször felszólít, hogy gyűlöljük a bűnt, ne vislejük lágyan magunkat a saját dolgainkban, ne közösködjünk a gonoszsággal.

Ebben az írásban főként a variációkra szerettem volna ezekkel az igehelyekkel felhívni a figyelmet, hogy sok helyen nem szelídséget vár el a Biblia. Ami biztos, hogy Isten felé legyen szelíd a szívünk és nem másfelé. Mert akkor nem mondaná az ige, hogy Mózes volt a legszelídebb ember a földön (4Móz.12,3), aki embert is ölt, és még az aranyborjú esete kapcsán is felszólított, hogy öljék meg azokat, akik azt akarták, és nem az Úrral akartak járni. Jézus életéből jól látszik, hogy mi minden nem szelídség, mert Jézus közvetlen (direkt), sokszor nyers, a helyzetnek mindig ura:

a szelídség az nem megalázkodás — Jézus Pilátus előtt vagy a tanács előtt

a szelídség nem udvariaskodás — Nikodémussal a beszélgetése, siro-föniciai asszony

a szelídség nem türelmesség — „meddig szenvedlek még titeket”

És a szelídség az nem tolerancia, Isten is fenyít, ha szelíden is. de fenyít:

Gal.6,1 Atyámfiai, még ha elfogja is az embert valami bűn, ti szellemiek, igazítsátok útba az olyat szelídségnek szellemével, ügyelve magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is.

2Tim.2,25 Aki szelíden fenyíti az ellenszegülőket; ha talán adna nekik az Isten megtérést az igazság megismerésére,

Az engedékenység sem tartozik a bibliai szelídségbe:

2Kor 11,20 Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arcul ver titeket.

Viszont, ha az Úr felé szelídek tudunk maradni, akkor hatalmas az ígéret.

Zsolt.37,11 A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.

Ne kövessük a világ elvárásait, és ne igazodjunk a világi magyarázatokhoz. A világi élet egyre több területén kerül napvilágra az a tény, hogy nem szabad elfogadnunk a világ elemi tanításait, hanem mindent és mindenkit meg kell kérdőjeleznünk és összevetnünk  Isten igéjével. Ne a világ szerint legyünk szelídek!