Blog

Az összes blogbejegyzés az összes kategóriából.

Kell-e egy hívőnek foglalkoznia a szövegkritikával?

7 Az ÚR beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban megpróbált és hétszer megtisztított ezüst. 8 Te URam, tartsd meg ...
Bővebben

Melyik a régebbi? A Textus Receptus vagy az alexandriai szövegek?

Westcott és Hort, amikor elkészítették az új Új Szövetség görög szövegét, akkor azzal érveltek, hogy a többségi szövegek, amelyeket ők ...
Bővebben

Néhány szó az Ószövetség héber szövegeiről

16 A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, a fenyítésre az igazságban, 17 Hogy ...
Bővebben

A klímahiszti kapcsán – enyhe telek Magyarországon

Újabban egyre nagyobb hangsúlyt kap mindenhol a klímahelyzet. Szinte pánikhangulat uralkodik, és már kilátásba helyezték, hogy a járványügyi lezárásokhoz hasonlóan, ...
Bővebben

A próféciai ídők táblázata

Most a Jelenések könyvének a tanulmányozásánál járunk a bibliaóráinkban, és ehhez egy nagyon jól áttekinthető táblázatot találtunk. G.H.Pember-nek, a Nagy ...
Bővebben

Húsvét apropóján – Jézus születésének, halálának és feltámadásának idejéről

mert hiszen a mi páskhabárányunk, a Krisztus, megáldoztatott értünk. (1Kor 5,7b) Húsvét közeledtével szeretném közelebbről is megvizsgálni, Jézus születésének, halálának ...
Bővebben

Váradi-Károli Biblia – Ó Szövetség

Megjelent és letölthető PDF és Epub formátumban a végleges Váradi-Károli Biblia - Ó Szövetség. Mindenkinek az Úr áldását kívánjuk az ...
Bővebben

Váradi-Károli Biblia – Új Szövetség

Megjelent és letölthető PDF és Epub formátumban a végleges Váradi-Károli Biblia - Új Szövetség.Mindenkinek az Úr áldását kívánjuk az olvasáshoz, ...
Bővebben

A keresztény világ két útja a végidőkig

4 De senki ne feddje és ne oktassa az embert; hiszen a te néped olyan mint azok akik a pappal ...
Bővebben