Hitélet

Hitélettel kapcsolatos írások

Prófécia – értelmezéssel

Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok! (1Thessz 5,21) Egy nagy vihart kavaró prófécia jár körbe az interneten. Többen mondanak ellene, ...
Bővebben

„Szövétnekeitek meggyújtva” – a 10 szűz példája, azaz élet a Róma 8.

Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva; (Lk 12,35) Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ...
Bővebben

Az EGY

Egy az Isten és mindeneknek Atyja, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik. (Ef 4,6) És mondta: ...
Bővebben

Formulák, keresztségek, okkult beavatások, és az Úr nevének jelentősége

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. (Fil 2,10) Annak okáért elhagyva a Krisztusról ...
Bővebben

A világvallás Bibliája – avagy mi a probléma a mai Bibliákkal?

"Egyetlen mércénk a Biblia. A Biblia tiszta igéjét akkor is bátran hirdetjük,ha az emberek ellenünk fordulnak; ám a Biblia igéjével ...
Bővebben

Az apostoli kor gyülekezetei – a mai kor gyülekezetei 2.rész

És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. (ApCsel 2,42) Az előző részben ...
Bővebben

Az apostoli kor gyülekezetei – a mai kor gyülekezetei 1.rész

És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel. (ApCsel ...
Bővebben

Jézus a feltámadás ura

Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában: (Jn 5,26) Az pedig ...
Bővebben

Égi jel – Mit mond az Ige a 2017.szeptember 23.-i jelekről

Ezt mondja az Úr: A pogányok útját el ne tanuljátok, és az égi jelektől ne féljetek, mert a pogányok félnek ...
Bővebben